Afdruk

apic GmbH & Co. KG
Maarweg 139
D- 50825 Keulen

Telefoon: +49.221.93625.83

Rechtbank Keulen
HRA 26854
Fiscaal nummer: 219/5806/1172

Directeur: André Philipp

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 TMG: André Philipp

Disclaimer:

apic GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website ter beschikking gestelde informatie. In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze website.
Voor alle op deze website aangeboden externe links die verwijzen naar externe websites waarop inhoud wordt aangeboden waarvoor derden verantwoordelijk zijn, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de inhoud.

apic GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat zij geen enkele invloed heeft op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s en distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s waarnaar wordt gelinkt en die na het plaatsen van de link werden gewijzigd en maakt zich deze inhoud in geen geval eigen.

We zijn dankbaar voor elke melding van dubieuze inhoud op pagina’s waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website.

Copyright:

Alle inhoud en structuren van deze website worden beschermd door auteursrecht en naburige rechten. Publicatie op het World Wide Web of in andere internetdiensten vormt geen verklaring van toestemming voor enig ander gebruik door derden.

Het citeren van onze documenten en het opnemen van links naar onze website wordt uitdrukkelijk toegestaan en toegejuicht, voor zover duidelijk wordt gemaakt dat het om inhoud van de website van apic GmbH & Co. KG en dat deze inhoud niet is verbonden met inhoud van derden die in strijd is met de belangen van apic GmbH & Co. KG conflicteert.

Industriële eigendomsrechten:

Alle op deze website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren.

Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd.

Alle rechten voorbehouden.

Afbeeldingsmateriaal:
Download symbool fotolia © valentint
envato

Bescherming van gegevens

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan zwakke plekken in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren

IP-anonimisering

Wij gebruiken de functie “Activering van IP-anonimisering” op deze website. Dit betekent echter dat uw IP-adres eerst wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Bronvermelding: eRecht24