De productie van complexe werkstukken vereist vaak methoden die speciaal voor deze werkstukken zijn ontwikkeld. Om het maken van NC-programma’s te vereenvoudigen en zo de gebruiker optimaal te ondersteunen, ontwikkelt apic CAD/CAM Solutions extra modules voor het PEPS CAD/CAM-systeem voor alle toepassingsgebieden. Een selectie van add-on modules die gebruikt worden in verschillende PEPS bewerkingsmodules worden op deze pagina beschreven. Alle PEPS add-on modules kunnen in overleg met onze klanten worden ontwikkeld, aangepast en uitgebreid naar individuele eisen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Detectie van de kleinste straal in een vast of een oppervlakte-element

Automatische detectie van de kleinste straal uit een verzameling lijnen/bogen. Deze werden eerder afgeleid van een vast of oppervlakte-element waarvan de kleinste straal moet worden gedetecteerd. De omzetting van de 3D geometrie in lijnen/bogen wordt gedaan met behulp van reeds bekende procedures in PEPS.

apic Zusatzmodul: Kleinster Radius

Alle vaste stoffen naar 0

apic Zusatzmodul: Alle Solids auf Z0

Verplaats alle bestaande solid bodies met hun laagste rand naar het XY vlak (“Z=0”).
Bovendien is het mogelijk de vaste stoffen op kleur te sorteren.

Toepassingsvoorbeeld: Bij het maken van erosieblokken liggen de geïmporteerde geometrieën vaak op verschillende posities in de ruimte. Met de apic add-on module worden de solid bodies automatisch op één vlak geplaatst met slechts enkele klikken.

Inlezen van coördinaten / meetprotocollen om geometrieën te creëren

Het is vaak nodig om in verschillende coördinaten te lezen. (Bijvoorbeeld om meetrapporten of NC-gegevens te kunnen teruglezen). Het bestandsformaat is niet van belang, zolang het bestand maar leesbaar is. Op basis van de ingelezen coördinaten kunnen in PEPS diverse geometrie-elementen worden aangemaakt. (b.v. cirkels, rechthoeken of punten).

apic Zusatzmodul:

Inlezen van startgatbestanden om boorgroepen te maken

apic Zusatzmodule: Einlesen von Startlochbohrungsdateien

Voor productie onderdelen waarbij nog frees- en/of boorwerk moet worden uitgevoerd voor het draadvonken, is het vaak voordelig om de startgat boorbestanden over te zetten van de PEPS bewerkingsmodule draadvonken naar de PEPS bewerkingsmodule frezen.

Omdat het aantal startgatbestanden vaak erg hoog is, biedt deze apic add-on module de mogelijkheid om alle startgatbestanden automatisch in te lezen in de PEPS bewerkingsmodule Frezen en ze daar aan te maken.

Overbrengen van coördinaten van startgat

Deze extra module wordt gebruikt wanneer de startgaten niet alleen door een startgatenmachine worden gemaakt, maar ook worden geboord. Tijdens het uitvoeren van de postprocessor wordt een extra startgatbestand aangemaakt dat alleen de coördinaten van het startgat bevat. Dit bestand kan in de PEPS module Frezen als groep worden ingelezen. De output kan worden aangepast aan de eisen van de klant.

apic Zusatzmodule: Übergeben von Startlochkoordinaten

Boorfrezen met zijdelingse invoer (Heidenhain)

apic Zusatzmodule: Bohrfräsen mit seitlicher Zustellung

Op basis van cyclus 208 van de Heidenhain-besturing genereert deze uitbreidingsmodule een geparametriseerd boorfrezen met zijdelingse invoer. Op deze wijze kunnen uit kleine gaten grote cirkelvormige zakken worden gemaakt zonder restmateriaal te produceren.