OPTICAM

Plug-in CAM-oplossing voor draadvonkmachines in CAD-systemen.

Optimale integratie in CAD-systemen

Meer dan 20 jaar praktische ervaring in het programmeren van draadvonkmachines hebben het nieuwe OPTICAM CAD/CAM-systeem tot de modernste oplossing gemaakt.

OPTICAM is een volledig geïntegreerde plug-in voor CAD/CAM-systemen. De programmering is direct gebaseerd op de gemaakte of geïmporteerde 3D componenten. Dankzij automatische functieherkenning en de toewijzing van geïntegreerde technologiegegevens en strategieën biedt OPTICAM een zeer hoge mate van automatisering en wordt de programmeertijd teruggebracht tot slechts enkele seconden. Na een korte training kan met weinig moeite een correct NC-programma worden gemaakt. De hoge flexibiliteit van OPTICAM maakt het mogelijk om achteraf elk detail te beïnvloeden.

Integratie:

Met de OPTICAM Manager kunt u eenvoudig en duidelijk werken in een vertrouwde omgeving.

 • Volledige integratie in CAD-systemen
 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Intuïtieve gebruikersbegeleiding
 • Snelle toegang tot alle informatie die relevant is voor de verwerking

CAD-partner:

Door onze samenwerking met gerenommeerde CAD-fabrikanten hebben we toegang tot zeer uitgebreide CAD-knowhow. Hierdoor kunnen we OPTICAM verder ontwikkelen met de hoogste productiviteit in het belang van onze klanten.

Alles automatisch. Met OPTICAM hebben we een systeem gemaakt dat het maken van NC-programma’s voor bijna 100% automatiseert en gebruikers de mogelijkheid biedt om tot in detail individueel in te grijpen.

Kenmerkherkenning

De componenten worden geanalyseerd, erodiseerbare geometrieën worden herkend en hun bewerking wordt simultaan gecreëerd. De gereedschapsbanen worden grafisch weergegeven en volgen onmiddellijk een latere wijziging van het onderdeel of kunnen achteraf worden gemanipuleerd. Te korte oppervlakken worden verlengd en oppervlaktespleten worden overbrugd. Om afzonderlijke gebieden uit te hollen of door de gebruiker gedefinieerde kenmerken te creëren, kunnen oppervlakken of randen ook handmatig worden geselecteerd. Bovendien kunnen geïntegreerde technologieën en bewerkingsstrategieën direct worden toegewezen aan de gegenereerde bewerkingen.

 • Directe, parametrische bewerking van 3D-oppervlakken en solid data
 • Grafische weergave van de baanverschuiving door directe modelkoppeling
 • Handmatig functies maken
 • Overdracht van kenmerkinformatie
 • Controle over ondersnijding
 • Maximale coniciteitsregeling

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

Functies bewerken

Herkennen en toewijzen – In de zin van een snelle oplossing

De juiste bewerkingsfuncties worden automatisch toegewezen aan de gedetecteerde kenmerken.

 • Cilindrische bewerking
 • Rondlopende en variabele conus ook op cilindrische onderdelen
 • Bewerking van stuurvlakken met automatische synchronisatie
 • Schuine schuifbewerking
 • Verwerking van kragen
 • Zak-erosie
 • Variabele referentiehoogte
 • Automatisch draad inrijgen en draad knippen
 • Draad diagonaal
 • Automatische positionering
 • Automatisch groeperen van identieke geometrieën
 • Programmering van meerdere opstellingen


Om handmatige ingrepen en machinestilstand te voorkomen, is het vaak nodig om de geometrieën efficiënt op te ruimen zonder defecte onderdelen te produceren. OPTICAM biedt hiervoor speciaal ontwikkelde strategieën:

 • Cilindrisch en conisch brootsen
 • 4 Assen Uitruimen van geregelde oppervlakken *
 • Gedeeltelijk leegmaken van deelgebieden van een geometrie *

* Deze inhoud is optioneel beschikbaar

De optimale positie van de startgaten wordt automatisch berekend tijdens de kenmerkherkenning en kan achteraf handmatig worden gewijzigd. Als de geometrie van de startgaten al gespecificeerd is, wordt daar rekening mee gehouden. Het type, aantal en positie van de verbinding kan ook automatisch of handmatig worden bepaald. Op deze manier kunnen ook driehoekige en meerpuntsverbindingen met meerdere startgaten worden gerealiseerd.


Met slechts een paar commando’s kan de strategie voor het benaderen of verwijderen van de snijcontour worden bepaald of gewijzigd.

 • Recht, schuin / gebogen en meanderend
 • Verplaatsen van de snijcontour mogelijk
 • Programmeerbare terugtrek- en uitschuiftechnologieën


Binnen een bewerking kunnen zogenaamde gebeurtenispunten worden ingesteld waarop commentaar of machineopdrachten zoals M-codes, G-codes of NC-regels kunnen worden ingevoegd. Bovendien kunnen afzonderlijke bewerkingen worden onderverdeeld in segmenten. Voor elk segment kunnen het aantal sneden, de offsetwaarden, de benaderings- en terugtrektechnologieën of een opruiming van de werkstukgeometrie afzonderlijk worden bepaald.


Vier varianten van hoekafstand maken het mogelijk om het gereedschapstraject in scherpe binnenhoeken specifiek te beïnvloeden afhankelijk van de snede zonder het model te veranderen. Dit is vooral nuttig bij de constructie van snijgereedschappen.

Met de OPTICAM tandwielmodule kunnen ook tandwielen buiten de standaard gemaakt worden. Profielverschuivingen, afrondingsstralen voor de tip en de wortel, het aanpassen van de diameter van de tip en de wortelcirkel en het maken van tandwielen via rolafstanden of via de afmeting van de tanden is mogelijk.

De tandwielmodule is optioneel verkrijgbaar


Snij voor snij optimaal – voor een veilige en efficiënte werking.

 

OPTICAM heeft alle bewerkingsstrategieën die nodig zijn voor een efficiënte en veilige werking van draadvonkmachines. Alle snedes staan vermeld in het bewerkingsplan en kunnen achteraf worden gewijzigd.

 • Strategieën voor dag- en nachtoperaties onder toezicht en zonder toezicht
 • Stempelstrategieën
 • Slingersnede (afwerking in de opening)
 • Automatische scheiding van de defecte onderdelen
 • Eigen bewerkingsstrategieën kunnen worden opgeslagen als bewerkingssjablonen


Gereedschapsbanen ontwikkelen is goed – controle is beter.

 

Er is een 3D-simulatie met materiaalverplaatsing geïntegreerd om de freesbanen betrouwbaar te controleren. Naast de padverplaatsing worden ook kleminrichtingen en de machinekoppen weergegeven.

 • Bots- en ontvormingscontrole
 • De maximale conische hoek en UV-afbuiging controleren
 • De snijtijd bepalen

Voor alle merken en types – en voor uw specifieke vereisten.

OPTICAM biedt originele technologiedatabases voor alle gangbare fabrikanten. De gebruiker heeft via interfaces rechtstreeks toegang tot de machinedatabases, kan de machinedatabases zelf importeren of krijgt een reeds geconverteerde database.

Altijd up-to-date – om je succes te beheren.

OPTICAM is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gerenommeerde machinefabrikanten en wordt voortdurend aangepast aan de nieuwste draadvonkmachines. Hoogwaardige machineaanpassingen en geïntegreerde technologiedatabases zijn beschikbaar voor alle merken en machinetypes.