Automatisch CNC-programma’s maken

Optimale integratie in CAD-systemen

Meer dan 20 jaar praktijkervaring in het programmeren van draadvonkmachines heeft het nieuwe CAD/CAM-systeem OPTICAM tot de modernste oplossing gemaakt.

OPTICAM is een volledig geïntegreerde plug-in voor CAD/CAM-systemen. De programmering is direct gebaseerd op de gemaakte of geïmporteerde 3D componenten. Door de automatische featureherkenning en de toewijzing van geïntegreerde technologiegegevens en strategieën biedt OPTICAM een zeer hoge mate van automatisering en
verkort de programmeertijd tot enkele seconden. Na een korte inwerkperiode kan met weinig moeite een correct NC-programma worden gemaakt. De hoge flexibiliteit van OPTICAM maakt het mogelijk om achteraf elk detail te beïnvloeden.

Integratie:

Met de OPTICAM Manager kunt u eenvoudig en duidelijk werken in een vertrouwde omgeving.

 • Volledige integratie in CAD-systemen
 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Intuïtieve gebruikersbegeleiding
 • Snelle toegang tot alle informatie die relevant is voor de verwerking

CAD-partner:

Door onze samenwerking met gerenommeerde CAD-fabrikanten hebben we toegang tot zeer uitgebreide CAD-knowhow. Hierdoor kunnen we OPTICAM verder ontwikkelen met de hoogste productiviteit in het belang van onze klanten.

Alles automatisch.

Met OPTICAM hebben we een systeem gemaakt
dat het maken van NC-programma’s voor bijna 100% automatiseert
en gebruikers de mogelijkheid biedt
om tot in detail individueel in te grijpen.

apic OPTICAM
apic-online-demo
Opticam-SolidCut-CAD-Logo
Siemens-NX
Hypermill
Soldiworks

Kenmerkherkenning

Analyse en implementatie – volledig in jouw belang.

De componenten worden geanalyseerd, erodiseerbare geometrieën worden herkend en hun bewerking wordt simultaan gecreëerd. De gereedschapsbanen worden grafisch weergegeven en volgen onmiddellijk een latere wijziging van het onderdeel of kunnen achteraf worden gemanipuleerd. Te korte oppervlakken worden verlengd en oppervlaktespleten worden overbrugd. Om afzonderlijke gebieden uit te hollen of door de gebruiker gedefinieerde kenmerken te creëren, kunnen oppervlakken of randen ook handmatig worden geselecteerd. Bovendien kunnen geïntegreerde technologieën en bewerkingsstrategieën direct worden toegewezen aan de gegenereerde bewerkingen.

 • Directe, parametrische bewerking van 3D-oppervlakken en solid data
 • Grafische weergave van de baanverschuiving door directe modelkoppeling
 • Handmatig functies maken
 • Overdracht van kenmerkinformatie
 • Controle over ondersnijding
 • Maximale coniciteitsregeling
Erkennung von Stempelkonturen

Functies bewerken

Herkennen en toewijzen – In de zin van een snelle oplossing

De juiste bewerkingsfuncties worden automatisch toegewezen aan de gedetecteerde kenmerken.

 • Cilindrische bewerking
 • Rondlopende en variabele conus ook op cilindrische onderdelen
 • Bewerking van stuurvlakken met automatische synchronisatie
 • Schuine schuifbewerking
 • Verwerking van kragen
 • Zak-erosie
 • Variabele referentiehoogte
 • Automatisch draad inrijgen en draad knippen
 • Draad diagonaal
 • Automatische positionering
 • Automatisch groeperen van identieke geometrieën
 • Programmering van meerdere opstellingen
OPTICAM Bearbeitungs
OPTICAM Bearbeitung
OPTICAM Bearbeitungs Funktionen Variable Referenzhoehe
OPTICAM Bearbeitungs

Zak-erosie

Om handmatige ingrepen en machinestilstand te voorkomen, is het vaak nodig om de geometrieën efficiënt op te ruimen zonder defecte onderdelen te produceren. OPTICAM biedt hiervoor speciaal ontwikkelde strategieën:

 • Cilindrisch en conisch brootsen
 • 4 Assen Uitruimen van geregelde oppervlakken *
 • Gedeeltelijk leegmaken van deelgebieden van een geometrie *

* Deze inhoud is optioneel beschikbaar

4 Achsen Taschenerodieren

Startgaten en aansluitingen

De optimale positie van de startgaten wordt automatisch berekend tijdens de kenmerkherkenning en kan achteraf handmatig worden gewijzigd. Als de geometrie van de startgaten al gespecificeerd is, wordt daar rekening mee gehouden. Het type, aantal en positie van de verbinding kan ook automatisch of handmatig worden bepaald. Op deze manier kunnen ook driehoekige en meerpuntsverbindingen met meerdere startgaten worden gerealiseerd.

Ein- und Ausfahroptionen

Intrekken en terugtrekken

Met slechts een paar commando’s kan de strategie voor het benaderen of verwijderen van de snijcontour worden bepaald of gewijzigd.

 • Recht, schuin / gebogen en meanderend
 • Verplaatsen van de snijcontour mogelijk
 • Programmeerbare terugtrek- en uitschuiftechnologieën

Evenementen en segmenten

Binnen een bewerking kunnen zogenaamde gebeurtenispunten worden ingesteld waarop commentaar of machineopdrachten zoals M-codes, G-codes of NC-regels kunnen worden ingevoegd. Bovendien kunnen afzonderlijke bewerkingen worden onderverdeeld in segmenten. Voor elk segment kunnen het aantal sneden, de offsetwaarden, de benaderings- en terugtrektechnologieën of een opruiming van de werkstukgeometrie afzonderlijk worden bepaald.

Ereignisse und Segmente erzeugen
Eckenfreimachen

Hoek opruimen

Vier varianten van hoekafstand maken het mogelijk om het gereedschapstraject in scherpe binnenhoeken specifiek te beïnvloeden afhankelijk van de snede zonder het model te veranderen. Dit is vooral nuttig bij de constructie van snijgereedschappen.

Versnellingsmodule

Met de OPTICAM tandwielmodule kunnen ook tandwielen buiten de standaard gemaakt worden. Profielverschuivingen, afrondingsstralen voor de tip en de wortel, het aanpassen van de diameter van de tip en de wortelcirkel en het maken van tandwielen via rolafstanden of via de afmeting van de tanden is mogelijk.

De tandwielmodule is optioneel verkrijgbaar

Zahnradmodul
Bearbeitungsstrategien

Bewerkingsstrategieën

Snij voor snij optimaal – voor een veilige en efficiënte werking.

OPTICAM heeft alle bewerkingsstrategieën die nodig zijn voor een efficiënte en veilige werking van draadvonkmachines. Alle snedes staan vermeld in het bewerkingsplan en kunnen achteraf worden gewijzigd.

 • Strategieën voor dag- en nachtoperaties onder toezicht en zonder toezicht
 • Stempelstrategieën
 • Slingersnede (afwerking in de opening)
 • Automatische scheiding van de defecte onderdelen
 • Eigen bewerkingsstrategieën kunnen worden opgeslagen als bewerkingssjablonen

3D-simulatie

Gereedschapsbanen ontwikkelen is goed – controle is beter.

Er is een 3D-simulatie met materiaalverplaatsing geïntegreerd om de freesbanen betrouwbaar te controleren. Naast de padverplaatsing worden ook kleminrichtingen en de machinekoppen weergegeven.

 • Bots- en ontvormingscontrole
 • De maximale conische hoek en UV-afbuiging controleren
 • De snijtijd bepalen
3D Simulation

Technologiedatabase

Voor alle merken en types – en voor uw specifieke vereisten.

OPTICAM biedt originele technologiedatabases voor alle gangbare fabrikanten. De gebruiker heeft via interfaces rechtstreeks toegang tot de machinedatabases, kan de machinedatabases zelf importeren of krijgt een reeds geconverteerde database.

Technologiedatenbank FANUC
Technologiedatenbank SODICK
Technologiedatenbank MITSUBISHI
Technologiedatenbank ONA
Technologiedatenbank MAKINO
Postprozessorausgabe

Postprocessoren / NC-uitvoer

Altijd up-to-date – om je succes te beheren.

OPTICAM is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gerenommeerde machinefabrikanten en wordt voortdurend aangepast aan de nieuwste draadvonkmachines. Hoogwaardige machineaanpassingen en geïntegreerde technologiedatabases zijn beschikbaar voor alle merken en machinetypes.