Geautomatiseerde aanmaak van CNC-programma’s

Optimale integratie in CAD-systemen

Meer dan 20 jaar praktische ervaring in het programmeren van draadvonkmachines hebben het nieuwe CAD/CAM-systeem OPTICAM tot de modernste oplossing gemaakt.

OPTICAM is een volledig geïntegreerde plug-in voor CAD/CAM-systemen. De programmering is rechtstreeks gebaseerd op de gecreëerde of geïmporteerde 3D-componenten. Dankzij de automatische herkenning van kenmerken en de toewijzing van geïntegreerde technologiegegevens en strategieën, biedt OPTICAM een zeer hoge mate van automatisering en
reduceert de programmeertijd tot een paar seconden. Na een korte inwerkperiode kan met weinig moeite een correct NC-programma worden gemaakt. De hoge flexibiliteit van OPTICAM maakt het mogelijk om achteraf elk detail te beïnvloeden.

Integratie:

Met de OPTICAM Manager kunt u eenvoudig en overzichtelijk werken in een vertrouwde omgeving.

 • Volledige integratie in CAD-systemen
 • Gebruikersvriendelijke interface
 • Intuïtieve gebruikersbegeleiding
 • Snelle toegang tot alle informatie die relevant is voor de verwerking

CAD-partner:

Door ons partnerschap met gerenommeerde CAD-fabrikanten hebben wij toegang tot zeer uitgebreide CAD-knowhow. Dit stelt ons in staat OPTICAM verder te ontwikkelen met de hoogste productiviteit in het belang van onze klanten.

Alles automatisch.

Met OPTICAM, hebben wij een systeem gecreëerd
dat het maken van NC programma’s bijna 100% automatiseert en
en biedt de gebruiker de mogelijkheid in te grijpen
om individueel in te grijpen in de details.

apic OPTICAM
Opticam-SolidCut-CAD-Logo

Eigenschap herkenning

Analyse en uitvoering – geheel in uw belang.

 

De onderdelen worden geanalyseerd, erodeerbare geometrieën worden herkend en hun bewerking wordt gelijktijdig gecreëerd. De gereedschapspaden worden grafisch weergegeven en volgen een volgende wijziging van het onderdeel onmiddellijk, of kunnen achteraf worden gemanipuleerd. Oppervlakken die te kort zijn, worden verlengd en oppervlaktekloven worden overbrugd. Om afzonderlijke gebieden te eroderen of door de gebruiker gedefinieerde kenmerken te creëren, kunnen oppervlakken of randen ook handmatig worden geselecteerd. Bovendien kunnen geïntegreerde technologieën en bewerkingsstrategieën direct worden toegewezen aan de gegenereerde bewerkingen.

 • Directe, parametrische bewerking van 3D-oppervlakken en massieve gegevens
 • Grafische weergave van de baanverplaatsing door directe modelkoppeling
 • Handmatig kenmerken creëren
 • Overdracht van kenmerkinformatie
 • Undercut controle
 • Maximale coniciteitscontrole
Erkennung von Stempelkonturen

Bewerkingsfuncties

Herkennen en toewijzen – In de zin van een snelle oplossing

De juiste bewerkingsfuncties worden automatisch toegewezen aan de gedetecteerde kenmerken.

 • Cilindrische bewerking
 • Rondlopende en variabele conus ook op cilindrische componenten
 • Bewerking van stuurvlakken met automatische synchronisatie
 • Bewerking met hoekige slede
 • Halsband verwerking
 • Zak erosie
 • Variabele referentiehoogte
 • Automatisch draadsnijden en draadknippen
 • Rijg diagonaal
 • Automatische positionering
 • Automatisch groeperen van identieke geometrieën
 • Programmering van meerdere opstellingen
OPTICAM Bearbeitungs
OPTICAM Bearbeitung
OPTICAM Bearbeitungs Funktionen Variable Referenzhoehe
OPTICAM Bearbeitungs

Zak erosie

Om handmatige ingrepen en machinestilstand te vermijden, is vaak een efficiënte opruiming van de geometrieën vereist zonder dat daarbij mislukte onderdelen ontstaan. OPTICAM biedt hiervoor speciaal ontwikkelde strategieën:

 • Cilindrisch en conisch brootsen
 • 4 Assen Uitschaven van regelvlakken *
 • Gedeeltelijke opruiming van deelgebieden van een geometrie *

* Deze inhoud is facultatief beschikbaar

4 Achsen Taschenerodieren

Startgaten en aansluitingen

De optimale positie van de startgaten wordt automatisch berekend tijdens de kenmerkherkenning en kan achteraf handmatig worden gewijzigd. Als er al startgatgeometrieën zijn gespecificeerd, wordt daar rekening mee gehouden. Het type, het aantal en de positie van de aansluiting kunnen ook automatisch of handmatig worden bepaald. Op deze manier kunnen ook driehoeks- en meerpuntsverbindingen met meerdere startgaten worden gerealiseerd.

Ein- und Ausfahroptionen

Terugtrekken en terugtrekken

Met slechts een paar commando’s kan de strategie voor het naderen of verlaten van de snijcontour worden bepaald of veranderd.

 • Recht, hoekig / gebogen en meanderend
 • Traverseren van de snijcontour mogelijk
 • Programmeerbare terugtrek- en uittrektechnologieën

Gebeurtenissen en segmenten

Binnen een bewerking kunnen zogenaamde event points worden ingesteld waarop commentaar of machineopdrachten zoals M-codes, G-codes of willekeurige NC-regels kunnen worden ingevoegd. Bovendien kunnen afzonderlijke bewerkingen in segmenten worden verdeeld. Voor elk segment kunnen het aantal sneden, de offsetwaarden, de benaderings- en terugtrektechnieken of een opruiming van de onderdeelgeometrie afzonderlijk worden bepaald.

Ereignisse und Segmente erzeugen
Eckenfreimachen

Hoekontruiming

Vier varianten van hoekspeling maken het mogelijk om de gereedschapsbaan in scherpe binnenhoeken specifiek te beïnvloeden, afhankelijk van de snede, zonder het model te veranderen. Dit is bijzonder nuttig bij de constructie van snijgereedschap.

Versnellingsmodule

Met de OPTICAM tandwielmodule kunnen ook tandwielen buiten de standaard worden gemaakt. Profiel-offsets, afrondingsradii van punt en wortel, aanpassing van de diameters van de punt- en wortelcirkels en het maken van tandwielen via rolafstanden of via de afmeting van de tanden is mogelijk.

De tandwielmodule is optioneel verkrijgbaar

Zahnradmodul
Bearbeitungsstrategien

Bewerkingsstrategieën

Snij voor snij tot het optimum – voor veilig en efficiënt werken.

 

OPTICAM beschikt over alle bewerkingsstrategieën die nodig zijn voor een efficiënte en veilige werking van draadvonkmachines. Alle snedes zijn opgenomen in het bewerkingsplan en kunnen achteraf worden gewijzigd.

 • Strategieën voor bewaakte en onbewaakte operaties overdag en ’s nachts
 • Stempelstrategieën
 • Pendelsnede (afwerking in de spleet)
 • Automatische scheiding van de defecte onderdelen
 • Eigen bewerkingsstrategieën kunnen worden opgeslagen als bewerkingssjablonen

3D-simulatie

Gereedschapspaden ontwikkelen is goed – controle is beter.

 

Een 3D-simulatie met materiaalafname werd geïntegreerd om de gereedschapspaden betrouwbaar te controleren. Naast de baanverplaatsing worden ook de opspaninrichtingen en de machinekoppen weergegeven.

 • Botsing en ontvormingscontrole
 • Controle van de maximale tapse hoek en UV-afbuiging
 • Bepaling van de snijtijd
3D Simulation

Technologiedatabase

Voor alle merken en types – en voor uw specifieke eisen.

OPTICAM biedt originele technologie databases voor alle gangbare fabrikanten. De gebruiker kan via interfaces rechtstreeks toegang krijgen tot de machinedatabases, kan de machinedatabases zelf importeren of krijgt de beschikking over een reeds geconverteerde database.

Technologiedatenbank FANUC
Technologiedatenbank SODICK
Technologiedatenbank MITSUBISHI
Technologiedatenbank ONA
Technologiedatenbank MAKINO
Postprozessorausgabe

Postprocessoren / NC-uitgang

Altijd up-to-date – om uw succes te beheren.

OPTICAM is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gerenommeerde machinefabrikanten en wordt voortdurend aangepast aan de nieuwste draadvonkmachinefuncties. Hoogwaardige machineaanpassingen en geïntegreerde technologiedatabases zijn beschikbaar voor alle merken en machinetypes.