PEPS voor 2-assig lasersnijden, waterstraalsnijden, plasmasnijden en ponsen/nibbelen

De PEPS CAD/CAM software biedt u effectieve NC programma creatie voor 2D plaatbewerking. Speciale nadruk wordt gelegd op een zeer hoge mate van automatisering bij het programmeren met de PEPS CAD/CAM software. De gebruiker kan CAD bestanden uit het bestaande CAD systeem of een CAD/CAM systeem van de klant in PEPS importeren. Indien nodig kan de CAD data vervolgens worden opgeschoond met de in PEPS beschikbare herstelfuncties. De volautomatische nestmodule zorgt voor een optimale benutting van het materiaal. Dit draagt bij tot onmiddellijke kostenbesparingen als gevolg van minder afval.

Met behulp van vooraf gedefinieerde technologieën en de bijbehorende parameters zorgt het in het PEPS CAD/CAM-systeem geïntegreerde expertsysteem voor een volautomatische bewerking. Het gebruik van de PEPS module Plaatbewerking maakt het mogelijk NC-programma’s te maken en bewerkingssimulatie voor machines van verschillende fabrikanten, inclusief geïntegreerd orderbeheer. De mogelijkheid om in PEPS voorgedefinieerde prioriteiten te stellen zorgt ervoor dat dringend benodigde onderdelen het eerst worden bewerkt, ondanks volledige automatisering.

PEPS Cluster-Nesting & Willekeurige-Vorm-Nesting

Het semi-automatisch of volautomatisch nesten van individuele onderdelen op plaatwerk panelen wordt mogelijk gemaakt door PEPS Cluster Nesting. Het semi-automatisch nesten ondersteunt de gebruiker met vele functies om het interactief nesten van onderdelen uit te voeren. Met de automatische PEPS nesting worden individuele onderdelen op het plaatwerkpaneel geplaatst, afhankelijk van verschillende parameters. Om een optimaal materiaalgebruik met zo weinig mogelijk afval te bereiken, kunnen de plaatafmetingen, de toegestane hoekstappen voor de rotatie van de delen en ook de afstanden tussen de delen worden uitgevoerd. De definitie van vuldelen maakt een efficiënte programmering mogelijk.