Aanvullende PEPS-modules

CAM-programmering ondersteunen.

Selectie van aanvullende modules verkrijgbaar bij PEPS


Met de SolidElectrode-module kunnen elektroden worden gecreëerd en kan de bewerking met botsingscontrole worden gesimuleerd. In combinatie met een overeenkomstige machineaanpassing kunnen NC-programma’s voor zinkvonkmachines worden gegenereerd.

 • Afleiden en archiveren van 3D elektrodegeometrieën
 • Wijziging van de elektrodegeometrie
 • De vaste geometrie van de elektrodehouder toewijzen
 • Archivering van elektrode-blanco’s
 • Automatische aanmaak van een meetframe met uitlijningsvlak
 • Opslag van de elektroden in de CAMMAN-database, met inbegrip van aanvullende informatie zoals positie, erosiediepte, elektrode-ID-nummer, ondermaat, meetgegevens, programmanaam, aanduiding van de ruw-/afvlakelektrode, alsmede alle andere aanvullende informatie.
 • Automatisch aanmaken van een grafisch opzetblad


Handig gegevensbeheersysteem voor het beheer van NC-programma’s, opspanmiddelen en CAD-gegevens, incl. SAP- en ERP-interfaces. Het CAMMAN NC-programmabeheer vergemakkelijkt de toegang tot bestaande gegevens en maakt de invoer mogelijk van uitgebreide bijkomende informatie zoals tekeningnummer, ordernummer, projectnummer, versienummer, klant, commentaar, datum, programmeur, verwerkingsmachine, alsook de programmavrijgave voor DNC-systemen. Bestandselectie wordt ondersteund door een geïntegreerde 3D grafische viewer. Door gebruik te maken van het NC-programma, de opspaninrichting en het tekeningbeheer hebben het ontwerp, de NC-programmering en de machineoperators toegang tot een centrale database. Dit voorkomt verwarring en bronnen van fouten.
Zowel individuele aanpassingen als de verbinding met reeds bestaande databanken kunnen met CAMMAN kosteneffectief gerealiseerd worden.

Interfaces met PPS-systemen
Optionele interfaces zijn beschikbaar voor CAMMAN met alle ERP/PPS-systemen zoals SAP, 3R Sigma, Zwicker, Schubert, enz.


De tandwielmodule kan worden gebruikt om spiraalvormige tandwielen te berekenen. De spiraal kan worden beïnvloed door het invoeren van de profielverschuiving, de afstand over de rollen, de afmeting over de tanden, de diameter van de punt- en wortelcirkel, alsmede de afrondingsstralen van de punt- en wortelcirkel. Bovendien berekent de tandwielmodule alle testafmetingen.

 • Coördineren van slijpcycli voor boringen
 • Strategieën voor opruwen en afwerken
 • Groeven en opruwen in lengterichting
 • Contourslijpen met automatische berekening van C-as posities en aanvoersnelheid
 • Volautomatische berekening van botsingsvrije C-asposities en 3D-simulatie (optioneel in combinatie met SolidCut CAD)
 • Nul compensatie
 • Meervoudige spanning