PEPS Plaatbewerking 2D & 3D

Lasersnijden, waterstraalsnijden, plasmasnijden en ponsen/knabbelen.

PEPS Plaatbewerking 2D

PEPS voor 2-assig lasersnijden, waterstraalsnijden, plasmasnijden en ponsen/knabbelen.

De PEPS CAD/CAM-software biedt u effectieve NC-programma’s voor 2D plaatbewerking. Bij het programmeren met de PEPS CAD/CAM-software ligt de nadruk op een zeer hoge mate van automatisering. De gebruiker kan CAD-bestanden uit het bestaande CAD-systeem of een CAD/CAM-systeem van de klant in PEPS importeren. Indien nodig kunnen de CAD-gegevens vervolgens worden opgeschoond met behulp van de reparatiefuncties die in PEPS beschikbaar zijn. De volledig automatische nestmodule zorgt voor optimaal materiaalgebruik. Dit draagt bij aan directe kostenbesparingen door de verminderde hoeveelheid afval.

Het expertsysteem dat geïntegreerd is in het PEPS CAD/CAM-systeem zorgt voor volledig automatische verwerking door middel van vooraf gedefinieerde technologieën en de bijbehorende parameters. Met de PEPS module voor plaatbewerking kunnen NC-programma’s worden gemaakt en bewerkingssimulaties worden uitgevoerd voor machines van verschillende fabrikanten, inclusief geïntegreerd orderbeheer. De mogelijkheid om voorgedefinieerde prioriteiten in PEPS in te stellen zorgt ervoor dat dringend benodigde onderdelen als eerste worden verwerkt, ondanks de volledige automatisering.

PEPS Nesting van clusters en willekeurige vormen

Het semi-automatisch of volledig automatisch nesten van individuele onderdelen op metalen platen wordt mogelijk gemaakt door PEPS Cluster Nesting. Het semi-automatisch nesten ondersteunt de gebruiker met vele functies om het interactief nesten van onderdelen te realiseren. Met automatisch nesten met PEPS worden individuele onderdelen op de plaat geplaatst, afhankelijk van verschillende parameters. Om een optimaal materiaalgebruik te bereiken met zo min mogelijk afval, kunnen de plaatafmetingen, de toegestane hoekstappen voor het roteren van de onderdelen en ook de afstanden tussen de onderdelen worden ingevoerd. De definitie van vuldelen maakt een efficiënte programmering mogelijk.

PEPS Plaatbewerking 3D

De PEPS PentaCut en TubeCut modules zijn speciaal ontwikkeld voor het programmeren van complexe laser- en waterstraalsnijmachines met maximaal 6 gelijktijdig bestuurde assen. PEPS geeft hier prioriteit aan een hoge mate van automatisering. Volledig automatische vormherkenning is geïntegreerd in de PEPS CAD/CAM software. Dit betekent dat de freesbanen volledig automatisch worden gegenereerd in PEPS. Om de gebruiker de gewenste flexibiliteit te bieden, kan de in PEPS gegenereerde bewerkingssuggestie worden gewijzigd om de bewerking te optimaliseren.

PEPS PentaCut en PEPS TubeCut bevatten een geïntegreerde simulatie inclusief botsingsbewaking. Hierdoor kan de gebruiker het bewerkingsproces controleren.

PEPS PentaCut: 5 assen simultaan laser- en waterstraalsnijden

• Automatische positieberekening inclusief transformatie- en rotatieopties voor exacte positionering van het werkstuk op de machinetafel • Volledig automatische berekening van rastervormige klem- en opspaninrichtingen • Volledig automatisch nesten van opspanmiddelen • Volledig automatische detectie en verwerking van binnen- en buitenrandcurven • Volledig automatische en interactieve beïnvloeding van de spuitmondhoek om botsingen te voorkomen • Automatische bewerkingsoptimalisatie inclusief afvlakken van gereedschapspaden • Automatische technologieselectie uit geïntegreerde technologiedatabase • Definitie van veranderpunten binnen het bewerkingsproces om de spuithoek, snijtechnologie en microbanen te beïnvloeden

PEPS TubeCut: 6 assen simultaan laser- en waterstraalsnijden

• Volledig automatische uitlijning van geïmporteerde CAD-gegevens op de bewerkingsmachine
• Volledig automatisch genereren van het bewerkingsproces
• Maken van regelmatige en willekeurige buisprofielen
• Nesten van buisgeometrieën
• Volautomatische detectie en verwerking van binnen- en buitenrandcurves van buizen incl. besturing van rotatieassen (werkstukopname in de rotatieas)

PEPS Simulatie

• Geïntegreerde 3D-simulatie die rekening houdt met de kinematica van de machine
• Volledig automatische botsingsbewaking