Privacybeleid

Onze website geeft u toegang tot relevante informatie over ons bedrijf en onze diensten. In principe kunt u onze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Wij verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens van u (behalve in de context van webserverlogs) als dit is toegestaan onder de GDPR of als u eerder toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, d.w.z. als u ons deze gegevens zelf verstrekt om gebruik te maken van een van de diensten die wij aanbieden.

Om toegang te krijgen tot onze website gebruiken we gebruiksgegevens, met name IP-adressen om een client-serververbinding tot stand te brengen en informatie van onze servers naar uw internetbrowser te sturen. Zodra het communicatieproces is beëindigd, verwijderen we de gebruikte gebruiksgegevens.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van een contract als u ons opdracht hebt gegeven u te adviseren over en te trainen in CAD/CAM-software en deze te onderhouden en te onderhouden. Dit omvat de mogelijkheid om software voor onderhoud op afstand te downloaden van onze website, zodat wij onze ondersteunende diensten kunnen leveren. U heeft ook de mogelijkheid om CAD/CAM-bestanden online aan ons beschikbaar te stellen voor ondersteuningsdoeleinden. Dit gebeurt door het bestand afzonderlijk op te slaan via een externe gegevensverbinding op onze servers, die zich op ons terrein bevinden.

1. informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website www.addivant-germany.de. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden en waarmee u geïdentificeerd kunt worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke voor de verwerking volgens art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is apic GmbH & Co. KG, Maarweg 139, D-50825 Keulen. Meer informatie vindt u in onze wettelijke kennisgeving. We zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de wettelijke kennisgeving.

(3) Wanneer u contact met ons opneemt of ons per e-mail vragen stelt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden of om contact met u op te nemen. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer vereist is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

(4) Als wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van gecontracteerde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder gedetailleerd over de betreffende processen. We zullen ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

(1) U hebt de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Recht op toegang
Recht op rectificatie of wissing
Recht op beperking van de verwerking
Recht op bezwaar tegen de verwerking
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de Rijkscommissaris voor Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland.
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Telefoon: 0211 384240

2. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

(2) Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking staken of aanpassen of u wijzen op onze dwingende beschermingswaardige redenen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de contactgegevens die hierboven onder 1. zijn vermeld.

3. contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De gegevens die u invult op het contactformulier worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Naast de verwerkingsgrondslag van toestemming kan er ook sprake zijn van een andere toestemming of verplichting, bijv. gerechtvaardigd belang, contractuele relatie, wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is een informele e-mail sturen naar info@apic.de. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping. De gegevens die u in het contactformulier invoert, worden door ons verwerkt/opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast door een annulering. In dit geval beperken we echter de verwerking van uw gegevens.

4 Verzamelen van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR):

IP-adres
Datum en tijd van de aanvraag
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
Website waar het verzoek vandaan komt
browser
Besturingssysteem en de interface
Taal en versie van de browsersoftware

(2) Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

(3) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de instantie stroomt die de cookie instelt (in dit geval ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken, bijvoorbeeld om u bij een volgend bezoek te herkennen, om de structuur van de website te versnellen of om het downloaden ervan te versnellen.

5 Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:

Voorbijgaande (sessie) cookies (zie b)
Permanente cookies (zie c)

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. We willen u erop wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelmandfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het opslaan van cookies voor de technische werking van de website. Dit omvat de vereenvoudiging van het communicatieproces, technisch foutloze uitvoering en geoptimaliseerde levering van onze service. Voor zover wij of onze dienstverleners cookies opslaan voor andere doeleinden, zoals het analyseren van uw gebruik van onze website, wordt het gebruik afzonderlijk beschreven in de betreffende verwerking.

6 Hosting

(1) Onze website wordt extern gehost. De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten evenals technisch onderhoud en zorg, ten behoeve van de exploitatie van dit online aanbod.

(2) Onze hostingprovider, Pixel X e.K. / Braunschweig, verwerkt alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in formulieren die voor dit doel worden verstrekt, bijv. aanvraag voor het testen van onze software, zoals hieronder beschreven. Onze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De basis voor hosting is ons legitieme belang in het efficiënt en veilig aanbieden van dit online aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR in combinatie met art. 28 GDPR. Art. 28 GDPR.

7 Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen “Google”. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals de tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie op onze website. In dit geval wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte al door Google ingekort en daardoor geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google verklaart dat het uw IP-adres niet zal koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

Bovendien biedt Google een deactiveringsoptie voor de meest gangbare browsers, die u meer controle geeft over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over uw websitebezoek doorgegeven aan Google Analytics. Activering voorkomt echter niet dat informatie wordt doorgegeven aan ons of aan andere webanalysediensten die we mogelijk gebruiken. Voor meer informatie over de deactiveringsoptie van Google en hoe u deze optie kunt activeren, klikt u op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om gebruikers van onze website een verbeterd aanbod van op hun behoeften afgestemde informatie te kunnen bieden.

8. integratie van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als je de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer je de video’s afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Wanneer je de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij Google, worden je gegevens rechtstreeks toegewezen aan je account. Als je niet wilt dat jouw gegevens worden gekoppeld aan jouw YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. F. GDPR om u aanvullende inhoud over ons bedrijf te kunnen presenteren en om onze website informatiever voor u te maken.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vind je in het privacybeleid. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt je persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. integratie van Google Maps

(1) We gebruiken de Google Maps-service op deze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of zijn website aan te passen. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt je persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. google lettertypen

We gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypen weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd. Door certificering volgens het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsvereisten van de EU. Om de gestandaardiseerde weergave van lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de geoptimaliseerde presentatie van onze website en daarmee in de economische werking van onze website. De verbinding met Google die tot stand wordt gebracht wanneer u onze website bezoekt, stelt Google in staat om te bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden. Google biedt meer informatie op https://adssettings.google.com/authenticated en https://policies.google.com/privacy, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

11. overdracht of openbaarmaking van uw gegevens aan derden

In principe geven wij uw gegevens niet door aan derden, tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven of er een andere autorisatie is gegeven in overeenstemming met art. 6 GDPR. Er is bijvoorbeeld sprake van een wettelijke/contractuele toestemming als u ons opdracht hebt gegeven om een CAD/CAM-bestand door te sturen naar de softwarefabrikant van uw systeem voor ondersteuningsdoeleinden. Voor zover persoonsgegevens namens ons door derden worden verwerkt, nemen we passende contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze contractuele partners gegevens in overeenstemming met de wet verwerken.

12. verwijderingsperioden

In principe verwijderen wij de via onze website verzamelde gegevens wanneer het betreffende verwerkingsdoel niet meer van toepassing is of wanneer u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en er geen ander gerechtvaardigd belang (bijv. voor gerechtelijke vervolging) of wettelijke of contractuele bewaartermijnen zijn. Deze zijn over het algemeen 6 jaar in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of 10 jaar in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Wetboek van Financiën (AO). Als we uw gegevens niet onmiddellijk kunnen verwijderen vanwege wettelijke bewaarplichten, blokkeren we uw gegevens voor verder gebruik en verwijderen we deze nadat de bewaartermijnen zijn verstreken. Dit kan in het bijzonder van toepassing zijn op sollicitatie-e-mails die u naar algemene e-mailadressen van ons bedrijf stuurt, voor zover deze onder een wettelijke archiveringsplicht vallen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. Een bericht in tekstvorm naar de hierboven vermelde contactgegevens is hiervoor voldoende.